Radcliffe Medical Education

Project Description

Radcliffe Medical Education (RME) jest wyspecjalizowanym dostawcą Continuing Medical Education (CME) oraz Independent Medical Education (IME) w zakresie sercowo-naczyniowym, nerkowym i metabolicznym (CVRM). RME projektuje programy cyfrowe dostosowane do różnych stylów uczenia się, zgodnie z określonymi wymaganiami edukacyjnymi. Programy są opracowywane przez kluczowych liderów opinii sieci kardiologów z dedykowanym, wewnętrznym zespołem naukowym.

Przygotowaliśmy dla nich w pełni wyspecjalizowaną platformę internetową.

Wspólnie zdecydowaliśmy, że najlepszą opcją dla nich będzie zastosowanie takich technologii:

  • Drupal 9
  • PHP 7
  • Bootstrap
  • JQuery
  • CSS 3
  • HTML5
Radcliffe Medical Education