Outsourcing IT

Szeroki zakres wiedzy i duże doświadczenie będące w dyspozycji firmy VAO pozwala na wykonywanie zleceń dużych zagranicznych i polskich firm w zakresie IT. Nasza misja to stosowanie skutecznych, bezpiecznych i niezawodnych rozwiązań, które pozwolą w całości zrealizować cele postawione nam przez naszych klientów. Do głównych zalet outsourcingu należą:
 • optymalizacja kosztów obsługi IT, ograniczenie wysokości inwestycji niezbędnych do stworzenia i utrzymania poziomu kompetencji
 • wyższa elastyczność przedsiębiorstwa – wykorzystanie zewnętrznych specjalistów pozwala szybciej reagować na zmiany możliwości technologicznych
 • przekazanie przez firmę swojej działalności informatycznej usługodawcy zewnętrznemu pozwala jej na koncentrację na głównym przedmiocie działalności

Usługi outsourcingowe świadczone przez firmę VAO:

 • projektowanie i wdrażanie zaawansowanych aplikacji internetowych (PHP, MySQL, MsSQL, Coldfusion i dodatkowo javascript, flash)
 • projektowanie i wykonywanie aplikacji dedykowanych
 • konfigurowanie i tworzenie aplikacji bazodanowych

W ramach współpracy oferujemy:

 • wsparcie w zakresie utrzymania istniejących systemów informatycznych
 • rozbudowę i tworzenie nowych systemów informatycznych i aplikacji
 • zaangażowanie już na etapie analizy biznesowej i analizy wymagań (i dalej przez cały cykl życia produktu)
 • prace warsztatowe w siedzibie Klienta
 • tworzenie planu testów i zapewnienie jakości (QA)
 • wdrożenia na środowiskach produkcyjnych (w tym także integracje z innymi systemami)
 • pełną kontrolę kosztów w modelu kontraktu ze stałą ceną (Fixed-Price Contract)
 • zarządzanie projektem w metodykach i frameworkach tradycyjnych (np. waterfall, V-model) oraz zwinnych (tzw. agile – np. Scrum, Kanban)
 • wsparcie narzędziowe dla zespołów rozproszonych (usprawnienia komunikacji, zarządzania incydentami i dokumentacją np. Slack, JIRA, Basecamp, YouTrack itp.)