Centrum Zamówień Publicznych

Przetargi publiczne
Opis Projektu

System e-usług opiera się na trzech głównych filarach: przetargach publicznych, działalności gospodarczej oraz usługach prawnych. Dzięki kompleksowym funkcjonalnościom, wspiera on zarówno przedsiębiorców, placówki administracji, jak i zwykłych obywateli w wielu aspektach:

  1. Przetargi Publiczne: System oferuje wsparcie w prowadzeniu i udziale w przetargach publicznych. Weryfikacja potencjalnych kontrahentów oraz wsparcie przy tworzeniu umów są kluczowymi funkcjonalnościami. Ponadto, rejestr nierzetelnych wykonawców umożliwia weryfikację wykonawców pod kątem nieprawidłowości w ich działalności.
  2. Działalność Gospodarcza: System wspiera podmioty gospodarcze poprzez udostępnienie informacji o klauzulach niedozwolonych w umowach oraz pełnej listy orzeczeń sądowych. To umożliwia użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji i unikanie nieprawidłowych postanowień umownych.
  3. Usługi Prawne: Dostęp do rejestru klauzul niedozwolonych w umowach oraz pełnej listy orzeczeń sądowych pozwala użytkownikom korzystać z wiedzy prawniczej i zrozumieć, jakie postanowienia są zgodne z prawem polskim.

System jest dostępny publicznie i bez konieczności rejestracji użytkownika, jednak niektóre funkcjonalności wymagają uiszczenia opłaty. W takim przypadku użytkownik musi się zarejestrować i podać niezbędne dane do księgowania opłat i wystawiania rachunków/faktur.

Dwa interfejsy - aplikacja mobilna i webowa - zapewniają wygodę dostępu dla różnych grup użytkowników, a interfejs dla administratorów systemu dostępny jest w wersji desktopowej, co pozwala na efektywne zarządzanie systemem.

Wykorzystaliśmy takie technologie:

  • Laravel + MYSQL
  • React