Projekt UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE.

 

Opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu B2B
umożliwiającego automatyzację procesów biznesowych między firmą VAO S.C. oraz kontrahentami.

 

Nazwa beneficjenta: VAO Spółka Cywilna Andrzej Nadziejko, Marcin Mikas
Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-30-029/11-00
Wartość projektu: 776 200 PLN netto
Udział Unii Europejskiej: 375 428 PLN netto (środki EFRR)
Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.04.2013
Zapytania ofertowe:

 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego http://www.poig.gov.pl/

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO