Projekty UE

W aktualnej perspektywie finansowej 2014 – 2020, duży nacisk kładziony jest na szeroko pojęte innowacje. Pomagamy firmom i instytucją pozyskiwać dodatkowe środki finansowe (np. w formie bezzwrotnych dotacji) na tworzenie nowych usług i produktów.

Oferujemy wsparcie w zakresie:
  • nawiązania współpracy z uznanymi publicznymi jednostkami naukowymi z terenu RP (w tym opracowania i przygotowania opinii o innowacyjności)
  • sprawdzenia czystości patentowej w zakresie własności intelektualnej
  • opracowania koncepcji projektu i innowacji
  • weryfikacji w zakresie możliwości ubiegania się o dotacje z odpowiedniego programu i/lub działania
  • przygotowania wniosku aplikacyjnego
  • nadzoru nad podpisaniem i operacyjnym wykonaniem umowy o dofinansowanie
  • rozliczeniem projektów dofinansowywanych ze środków UE
Wykonujemy prace programistyczne dot. stworzenia prototypu rozwiązania oraz przygotowania systemów i aplikacji do wdrożeń komercyjnych.